โรงเรียนวินวินบริบาล
หลักสูตรการบริบาล เรียนผู้ช่วยพยาบาล


แนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนบริบาล

ทำไมต้องเลือกเรียนบริบาลที่วินวิน

โรงเรียนวินวินการบริบาล เกิดขึ้นมาจากความต้องการเป็นผู้ให้ ให้ความรู้ทางการพยาบาลที่ถูกต้อง ให้โอกาสทางการศึกษา ให้อาชีพ ให้อนาคต โดยมีคาดหวังว่าผู้ที่จบจากโรงเรียนของเราจะมีจิตใจของความผู้ให้กับคืนสังคม ให้การดูแล ให้ความรักและเมตตาแก่มวลมนุษย์ อันเป็นเกียรติแก่วิชาการแพทย์ พยาบาลสืบไป

 • เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (N/A) หลักสูตร 6 เดือน (840 ช.ม.)
 • เรียนง่าย จบเร็ว มีงานทำ รายได้ดี การันตีมีงานทำ100%
 • ผ่อนชำระหรือสามารถแบ่งจ่ายได้สูงสุดถึง 8 งวด
 • เรียนออนไลน์ที่บ้านได้ เรียนไป ทำงานไป
 • รับรองจากกระทรางศึกษาธิการ

ค่าเรียน สวัสดิการ

หลักสูตร
ดูแลผู้สูงอายุ

 • เรียนจบภายใน 3 เดือน

30,000 บาท

หลักสูตร (NA)
ผู้ช่วยพยาบาล

 • เรียนออนไลน์ 3 เดือน
 • ฝึกงานจริง 3 เดือน
 • การันตี จบมามีงานทำทันที
 • ผ่อนจ่ายกับทางโรงเรียนสูงสุด 8 งวด
 • ผ่อนจ่ายผ่านบัตรเครดิตสูงสุด 10 งวด

เนื้อหาหลักสูตร : หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ และหลักสูตรดูแลเด็กเล็ก

ฟรี หลักสูตรผู้ช่วยความงาม

พิเศษ ราคาปกติ 60,000 บาท

45,000 บาท

หลักสูตร
ดูแลเด็กเล็ก

 • เรียนจบภายใน 3 เดือน

30,000 บาท

คุณสมบัติผู้เรียน

 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3, กศน. ม.3, ม.6, กศน. ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 • รักในอาชีพทางด้านการพยาบาลและการบริการ

เอกสารการสมัครเรียน

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

วิธีการสมัครเรียน

 • เลือกหลักสูตรที่สนใจ
 • ยื่นใบด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
 • เลือกช่องทางชำระค่าเรียน ด้วยตนเอง / โอนเงิน / ผ่อนชำระบัตรเครดิต
 • แจ้งการชำระเงิน กรณีโอนผ่านธนาคาร
 • หรือติดต่อโดยตรงผ่านช่องทาง( Faceboo, Line, เบอร์โทร)

หลักสูตรบริบาล

หลักสูตรเรียน-1

หลักสูตร

ผู้ช่วยพยาบาล (NA)


ภาคปกติ จันทร์ – ศุกร์ (6 เดือน)
ภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ (8 เดือน)

หลักสูตร-3

หลักสูตร

ดูแลผู้สูงอายุ


ภาคปกติ จันทร์ – ศุกร์ (6 เดือน)
ภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ (8 เดือน)

หลักสูตรเรียน-2

หลักสูตร

ดูแลเด็กเล็ก


ภาคปกติ จันทร์ – ศุกร์ (6 เดือน)
ภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ (8 เดือน)

หลักสูตร-4

หลักสูตร

ผู้ช่วยคลินิกความงาม


ภาคปกติ จันทร์ – ศุกร์ (6 เดือน)
ภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ (8 เดือน)

ตำแแหน่งงานหลังจบหลักสูตร

 • หนักงานผู้ช่วยพยาบาล
 • พนักงานผู้ช่วยแพทย์
 • พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
 • ผู้ช่วยห้องเด็กอ่อน
 • ผู้ช่วยศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์
 • อื่นๆ

แผนกการทำงานหลังจบหลักสูตร

 • แผนกผู้ป่วยนอก
 • แผนกเสริมความงาม
 • แผนกผู้ป่วยใน
 • แผนกศัลยกรรม
 • แผนกต้อนรับประชาสัมพันธ์
 • แผนกเด็ก
 • แผนกฉุกเฉิน
 • แผนกอายุกรรม

ผู้เรียนสามารถเลือกทำงานได้ทั้งในโรงพยาบาล คลินิก ตามความชอบและถนัด หลังเรียนจบหลักสูตร
สามารถทำงานมีรายได้ 12,000 – 35,000 บาท/เดือน

คำถามที่พบบ่อย

โรงเรียนวินวินการบริบาล หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (NA) จะเรียนด้วยกับ 2 หลักสูตร จบภายใน 6 เดือน

 • ผ่อนกับทางโรงเรียนได้สูงสุด 8 งวด
 • ผ่อนผ่านบัตรเครดิตสูงสุด 10 งวด

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล na เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว สามารถทำงานมีรายได้ 12,000 -35,000 บาท / เดือน

หนักงานผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานผู้ช่วยแพทย์, พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร, ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด, ผู้ช่วยห้องเด็กอ่อน, ผู้ช่วยศูนย์ตรวจสุขภาพ, พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานและหลักสูตรที่เรียน

 1. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ 2 แบบ คือ ภาคปกติ (วันจันทร์ – ศุกร์)
 2. ภาคพิเศษ (วันเสาร์ – อาทิตย์)
 3. ทางโรงเรียนสามารถจัดการตารางเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้