คุณสมบัติของผู้ช่วยพยาบาล มีอะไรบ้าง
/ / 10 คุณสมบัติของผู้ช่วยพยาบาล ที่ควรรู้ มีอะไรบ้าง?

10 คุณสมบัติของผู้ช่วยพยาบาล ที่ควรรู้ มีอะไรบ้าง?

อาชีพผู้ช่วยพยาบาล เริ่มเข้ามามีบทบาททำหน้าที่ในสายสุขภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยสถานการร์ทางการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ และระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยเอง ทำให้อาชีพนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทในสายงานสุขภาพตามคลินิกและโรงพยาบาลทั้งของรัฐบาลและเอกชนเอง และยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สวนกระแส มีรายได้และสวัสดิการที่มั่งคง หากใครที่ต้องการสนใจอยากทำงานสายนี้ วันนี้แอดมินได้รวบรวมบทความคุณสมบัติหลักของเหล่าผู้ช่วยพยาบาล มีคุณลักษณะอย่างไรบ้างถึงจะเหมาะสมในการทำงาน

1. มีใจรักงานบริการ

เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็น ผู้ช่วยพยาบาล แน่นอนว่างานหลัก คืองานบริการ บริการดูแลผู้ป่วยและช่วยงานพยาบาลเป็นหลัก ตามโรงพยายาลและคลินิกต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการกับทางหน่วยงานและช่วยพยาบาลทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงควรเป็นบุคคลที่มีความใส่ใจ พร้อมรับฟังปัญหาของผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละครั้งนั่นเอง

2. แก้ไขเฉพาะหน้าได้ดี

หากมีคุณสมบัติแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จะยิ่งสามารถช่วยผู้ป่วยและพยาบาลได้ทันเวลา เพราะในบางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้ป่วย เกิดภาวะป่วยไม่สบายกะทันหัน ด้วยไหวพริบและการรับมือที่ดีนั้นจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้

3. มีการตัดสินใจทำงานได้อย่างเด็ดขาด

เนื่องจากอาจเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมากับคนไข้ จึงจำเป็นต้องทำการตัดสินใจเพื่อช่วยคนไข้ ได้ทันเวลา เพราะหนึ่งชีวิตหากพลาดไปแค่นิดเดียวก็อาจจะผิดพลาดไปตลอดชีวิต นอกจากต้องทำงานที่มีการตัดสิดใจอย่างเด็ดขาดแล้ว ยังต้องทำงานอย่างรอบคอบ เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ด้วย

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น เอื้อเฟื้อ และเผื่อแผ่แก่เพื่อนร่วมงาน จะช่วยทำให้เพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือคนไข้เองนั้น เกิดความรู้สึกอยากอยู่ใกล้และมีความไว้วางใจในการทำงาน ทำให้บรรยากาศในการทำงานราบรื่นมากยิ่งขึ้น

5. มีสุขภาพจิตและร่างกายแข็งแรง

ด้วยลักษณะการทำงานที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในการบริการคอยช่วยเหลือคนไข้อยู่ตลอดเวลา และรูปแบบการทำงานก็มีทั้งทำงานหนักและทำงานเบา เช่น ย้ายเตียงหรือตามดูแลผู้ป่วย ทำให้ต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพร่างกายและจิตใจตัวเองเป็นพิเศษ ซึ่งหากสุขภาพจิตแข็งแรงดีนั้น ย่อมส่งพลังงานบวกแก่เพื่อนร่วมงานและคนไข้ด้วย

6. ทำงานคล่องแคล่ว

ในการทำงานส่วนใหญ่ โดยเฉพาะงานด้านบริการ ต้องอาศัยความคล่องแคล่ว ว่องไวในการปฎิบัติหน้าที่ของตัวเองในแต่ละวันอย่างกระฉับกระเฉิง เพราะจะช่วยทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและทันเวลา

7. มีไหวพริบในการทำงาน

ผ่านการฝึกปฎิบัติจากการเรียนการสอน จากสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรมาเป็นอย่างดี จะช่วยเพิ่มทักษะและไหวพริบในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ และช่วยงานทำให้สำเร็จไปได้ด้วยดี

8. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เนื่องจากอาชีพผู้ช่วยพยาบาลไม่ได้ทำงานเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้น เพราะต้องทำงานเป็นมือขวาและทำงานร่วมกับแพทย์และพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง จึงมีหน้าที่ช่วยหลายฝ่าย ดังนั้นการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง จึงเป็นเรื่องที่ดีและสามารถสร้างความภูมิใจและเกิดความน่าเชื่อถือแก่ตัวเองและผู้อื่นได้

9. มีความเสียสละในการทำงาน

ในบางครั้งจะต้องสละเวลาส่วนตัวสักนิด เพราะอาจจะมีการออกเดินทางไปรักษาผู้ป่วยตามชุมชนและชนบทต่าง ๆ ทำให้ต้องเสียสละเวลาส่วนตัวไปบางส่วน เนื่องจากลำพังพยาบาลและแพทย์เองก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ เมื่อขาดผู้ช่วยพยาบาลไป

10. มีบุคลิกภาพที่ดี

แน่นอนว่าสายงานอาชีพนี้ ก็ถือว่าเป็นงานบริการรูปแบบหนึ่ง ซึ่งต้องทำงานกับผู้คน ดังนั้นการที่มีบุคคลิกภาพที่ดี เรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลา จะทำให้ผู้คนนั้นรู้สึกเป็นมิตรและสบายใจทุกครั้งที่ได้เข้ามาใช้บริการในหน่วยงานสุขภาพตามโรงพยาบาลต่าง ๆ

สรุป

นับว่า คุณสมบัติอาชีพผู้ช่วยพยาบาลทั้ง 10 ข้อนั้น ต่างเป็นสิ่งที่เหล่าผู้ช่วยพยาบาลนั้นพึงมี เมื่อได้เข้ามาปฏิบัติทำหน้าที่ภายในหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะช่วยให้แพทย์และพยาบาลนั้นทำงานได้เต็มที่ หากขาดผู้ช่วยพยาบาลไปบุคลกรทางการแพทย์เองก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ดังนั้นคุณสมบัติทั้ง 10 อย่างนี้จึงสามารถเข้ามาเติมเต็มในส่วนของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง