จบผู้ช่วยพยาบาลทำงานอะไรได้บ้าง
/ / 10 อาชีพยอดนิยม จบผู้ช่วยพยาบาลทำงานอะไรได้บ้าง?

10 อาชีพยอดนิยม จบผู้ช่วยพยาบาลทำงานอะไรได้บ้าง?

อาชีพผู้ช่วยพยาบาลถือว่าเป็นอาชีพยอดฮิตหนึ่ง เหมาะสำหรับสาวๆที่อยากจะทำงานในสายสุขภาพและความงาม ต้องการใบประกอบอาชีพโดยใช้เวลาเรียนสั้น เพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้น เรียนจบสามารถมีงานทำ รับรายได้เลยทันที สามารถทำงานได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนคลินิกเสริมความงาม คลินิกฟันคลินิก คลินิกทั่วไป หรือร้านยา ซึ่งมีฐานเงินเดือนค่อนข้างมั่นคง ทั้งยังเป็นสายงานที่มีต้องการอีกมากในอนาคต

1. ผู้ช่วยพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

แนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนบริบาล

คุณลักษณะงาน: อาชีพนี้ทำงานในโรงพยาบาล ทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย คอยประสานงานในทีมระหว่างแพทย์ พยาบาล คนไข้และหน่วยงานอื่นในโรงพยาบาล โดยทุกคนในทีมมีจุดประสงค์เดียวกันคือ ให้คนไข้ได้รับการรักษาดูแลอย่างดีที่สุด หายจากอาการเจ็บป่วย กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติเร็วที่สุด อาทิเช่น วัดไข้และชีพจร วัดความดันผู้ป่วย, ช่วยให้ออกซิเจนผู้ป่วย ,ช่วยพยุงผู้ป่วยลุกจากเตียงหลังผ่าตัด, ต้อนรับจัดคิวผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วยนอก(opd) เป็นต้น

คุณสมบัติ: จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(NA) โดยใช้ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 – 30,000 บาท

บทความแนะนำ : 10 คุณสมบัติของผู้ช่วยพยาบาล ที่ควรรู้ มีอะไรบ้าง?

2. ผู้ช่วยคลินิกความงาม

คุณลักษณะงาน: อาชีพนี้ทำงานในคลินิกความงาม ทำหน้าที่หลักช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่าง ๆ อาทิ จัดเตรียมเครื่องผ่าตัด ประคบน้ำแข็งแก้ปวด ช่วยส่งอุปกรณ์การแพทย์ การทำเลเซอร์ ทรีทเม้นท์ที่เกี่ยวข้องกับความงาม และช่วยเหลือต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้เข้ามาใช้บริการในคลินิกความงาม

คุณสมบัติ: จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน หรือหลักสูตรผู้ช่วยคลินิกความงาม ก็สามารถสมัครเป็นผู้ช่วยคลินิกความงามได้

เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 – 30,000 บาท

3. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

คุณลักษณะงาน: อาชีพนี้ทำงานในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือรับจ้างอิสระดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน ทำหน้าที่หลักช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุตามกิจวัตรประจำวัน จัดเตรียมอาหาร ยาแก่ผู้สูงอายุ พาผู้สูงอายุออกกำลังกาย จัดกิจกรรมสันทนาการให้ความสนุก ผ่อนคลายแก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งดูแลสุขอนามัย ความสะอาดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง

คุณสมบัติ: จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือนที่เป็นหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุหลักสุตรใหม่ ที่ได้รับการรับรองจากสบส.กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 – 30,000 บาท

4. ผู้ดูแลเด็ก

คุณลักษณะงาน: อาชีพนี้ทำงานในศูนย์ดูแลเด็ก หรือรับจ้างอิสระดูแลเด็กตามบ้าน ทำหน้าที่หลักช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลเด็ก อาทิ ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก จัดเตรียมอาหารและยาต่าง ๆ อาบน้ำ กล่อมนอน พาออกกำลังกาย พาเล่นกิกรรมสันทนาการ คอยระมัดระวังความปลอดภัย อุบัติเหตุในบ้านแก่เด็ก

คุณสมบัติ: เรียนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือนหรือหลักสูตรดูแลเด็กเล็ก ก็สามารถสมัครตำแหน่งนี้ได้

เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 – 30,000 บาท

5. ผู้ช่วยนักกายภาพ นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ

ผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด

คุณลักษณะงาน: อาชีพนี้ทำงานในโรงพยาบาลหรือ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกกิจกรรมบำบัด ทำหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแล ฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ช่วยขยับแขนขาเพื่อออกกำลังมัดกล้ามเนื้อ ให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ร่างกาย ขยับแขนขา เดิน วิ่งได้ตามปกติ และจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือและวัสดุต่าง ๆ ในการบริการ กิจกรรมบำบัดกับผู้ป่วย และหน้าที่อื่นๆ อาทิเช่น ช่วยเหลือคัดกรองผู้ป่วย, ตรวจสอบดูแลความพร้อมของเครื่องมือในการบริการกิจกรรมบำบัด, ช่วยพลิกตัว ขยับแขนขา ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ปกติ

คุณสมบัติ: จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลอย่างต่ำ 6 เดือนก็สามารถตำแหน่งนี้ได้

เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 – 30,000 บาท

6. ผู้ช่วยเภสัชกรห้องยา ร้านยา

ผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา

คุณลักษณะงาน: อาชีพนี้ทำงานในโรงพยาบาล คลินิก หรือร้านขายยา อาชีพนี้มีหน้าที่หลักเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านยาให้แก่ผู้ป่วย ทำหน้าส่งมอบยาแก่ผู้ป่วย โดยอยู่ในการดูแลของเภสัชกร จัดเตรียมยาตามคำสั่งของแพทย์และตรวจสอบความปลอดภัยของการรักษา จัดเก็บยา จัดเตรียมสต็อกคลังยาให้ถูกต้อง และหน้าที่อื่น ๆ

คุณสมบัติ: จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลอย่างต่ำ 6 เดือนก็สามารถตำแหน่งนี้ได้

เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 – 30,000 บาท

7. ผู้ช่วยทันตแพทย์ ทันตกรรม ห้องฟัน

เรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ เหมาะกับใคร

คุณลักษณะงาน: อาชีพนี้ทำงานในโรงพยาบาล คลินิกฟัน อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ จะทำหน้าที่หลักคือช่วยเหลือทันตแพทย์ในการรักษาคนไข้เป็นหลัก ให้คำแนะนำและให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก การเตรียมตัวก่อนเข้ารักษา ขั้นตอนการรักษา และวิธีการปฏิบัติหลังการรักษาแก่ผู้ที่มาใช้บริการ ช่วยเหลือดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ทันตกรรม ร่วมทั้งช่วยทันตแพทย์ในการปฏิบัติการรักษาด้วย

คุณสมบัติ: จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลอย่างต่ำ 6 เดือนก็สามารถตำแหน่งนี้ได้

เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 – 30,000 บาท

8. ผู้ช่วยต้อนรับ แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)

คุณลักษณะงาน: อาชีพนี้ทำงานในโรงพยาบาล ในแผนกดูแลผู้ป่วยนอก(OPD) งานหลักเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกด้านให้แก่ผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลแบบไม่ค้างคืน ดูแลเอกสาร อำนวยความสะดวกในการจัดคิว รวมถึงบริการต้อนรับแก่ผู้ป่วย

คุณสมบัติ: จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลอย่างต่ำ 6 เดือนก็สามารถตำแหน่งนี้ได้

เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 – 30,000 บาท

9. ผู้ช่วยพยาบาลในคลินิกตรวจโรคทั่วไป คลินิกไตเทียม

คุณลักษณะงาน: อาชีพนี้ทำงานในคลินิกตรวจโรคทั่วไป หน้าที่หลักดูแลผู้ป่วยในคลินิก ทั้งต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดคิวหรือแม้แต่การเป็นผู้ช่วยแพทย์พยาบาล วัดความดัน บันทึกชีพจร จัดยาก็สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นคลินิกเด็ก คลินิกตรวจอายุรกรรม หรือคลินิกตรวจโรคเฉพาะทาง

คุณสมบัติ: จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลอย่างต่ำ 6 เดือนก็สามารถตำแหน่งนี้ได้

เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 – 30,000 บาท

10. ผู้ช่วยแผนกต้อนรับ ประชาสัมพันธ์

คุณลักษณะงาน: อาชีพนี้ทำงานโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลสุขภาพ หรือองค์กรณ์ด้านสาธารณสุข หน้าที่หลักคือต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ การพยาบาล

คุณสมบัติ: จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลอย่างต่ำ 6 เดือนก็สามารถตำแหน่งนี้ได้

เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 – 30,000 บาท

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง