โรงเรียนวินวินการบริบาล

11/1-2 ถ.ศรีธาตุประชาสันติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น