ผู้ช่วยพยาบาล เรียนยากไหม
/ / ผู้ช่วยพยาบาล เรียนยากไหม ต้องเรียนอะไรบ้าง

ผู้ช่วยพยาบาล เรียนยากไหม ต้องเรียนอะไรบ้าง

หนึ่งในคำถามยอดฮิตสำหรับเรื่องหลักสูตรและการเรียนในสายอาชีพนี้ เรียนยากไหม หลายคนที่กำลังสนใจอยากจะเรียนหลักสูตรการเป็นผู้ช่วยพยาบาล จริงๆ แล้วไม่ได้เรียนยากอย่างที่เราคิดไว้ จะมีรูปแบบการเรียนแบบไหนบ้าง คนที่เข้ามาเรียนได้นั้นจำเป็นต้องมีพื้นฐานอะไรมาก่อนไหมถึงจะเรียนได้ และต้องเก่งคำนวณเลขหรือพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่า วันนี้แอดมินได้รวมทุกคำถามมาให้น้องๆ ได้คลายข้อสงสัยกันดังนี้ค่ะ

1. PN / NA ต้องสอบอะไรบ้าง

การสอบเข้าเพื่อเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาล ถือว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด และความยากง่ายขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่น้องๆ สนใจสมัครเรียน ในกรณีที่สมัครสอบผู้ช่วยพยาบาล PN วิชาที่ใช้สอบ จะเป็นวิชาพื้นฐานทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ไทยและสังคม ซึ่งยึดหลักตามคะแนน O-NET ส่วนการสมัครสอบเข้าหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล NA น้อง ๆ เพียงทำการสมัคร จากนั้นรอสอบสัมภาษณ์กับทางอาจารย์ ก็สามารถเข้ามาเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้ โดยไม่ต้องใช้คะแนนผลสอบหรือทำการสอบก่อนใดๆ ก่อน

2. ถ้าคนไม่มีพื้นฐานมาก่อน จะเรียนได้ไหม

หากน้อง ๆ ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะเรียนไหวไหม หรือบางคนนั้นเรียนจบจากสายศิลป์มาหรือสายอื่น ๆ ก็สามารถเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้ เพราะอาชีพนี้ ไม่ได้วัดกันที่ความเก่งทางด้านการเรียนเป็นหลัก หากน้องมีใจรักในการทำงาน มีความขยัน ก็สามารถเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลได้อย่างสบาย ไม่ต้องกังวลว่าต้องมีพื้นฐานที่แน่นมาก่อน ทุกคนได้เริ่มเรียนใหม่เหมือนกันหมด เพราะวิชาที่สอนนั้นไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอย่างที่น้อง ๆ คิด

3. จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษไหม

ข้อนี้ขอตอบต่อจากข้อที่ผ่านมา คือ น้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานที่แน่นมากมาก่อนก็ได้ ภาษาอังกฤษนั้น ส่วนใหญ่มีความจำเป็นไว้สื่อสารคำศัพท์เฉพาะ เมื่อต้องคุยกับแพทย์และพยาบาลเท่านั้น เช่นการพูดถึง ชื่อเครื่องมือทางการแพทย์ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเก่งภาษามาก น้อง ๆ เอง ก็สามารถเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้ หากน้อง ๆ มีใจที่มุ่งมั่น ขยันในการเรียน

4. การสมัครเรียนต้องใช้ GAT PAT O-NET ไหม

เรียนผู้ช่วยพยาบาล ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนน GAT PAT แต่สำหรับคะแนน O-NET นั้น อาจจะใช้เป็นเกณฑ์ในการสมัครสอบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล PN เท่านั้น ส่วนผู้ช่วยพยาบาล NA ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนใดๆ ในการสมัคร เพราะเปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นสามารถเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้อย่างเสรี โดยไม่มีข้อกำหนดเกณฑ์จากการใช้คะแนนใด ๆ เพื่อสมัครสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพยาบาล

5. ผู้ช่วยพยาบาล ต้องเรียนอะไรบ้าง

สำหรับรายวิชาที่เรียนในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล NA นั้น โดยทั่วไปจะใช้เวลาเรียนทั้งหมดเพียง 6 เดือน เท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การเรียนเชิงภาคทฤษฎี ใน 3 เดือนแรก

น้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานทางด้านสายงานสุขภาพ ไม่ได้มีการเรียนเยอะและยากขนาดนั้น เช่น เรียนวิชาศัทพ์ทางเทคนิคทางการแพทย์ ซึ่งก็มีหลายหมวดในน้อง ๆ ได้ศึกษา ไม่ว่าจะเป็น หมวดโรค หรือ หมวดอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพราะในการทำงาน ผู้เรียนนั้นจะต้องทำงานร่วมกับแพยท์และพยาลบาล การเรียนรู้คำศัพท์ทางเทคนิคทางการแพทย์ จึงถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นในการเรียน เพราะใช้ในการสื่อสารระหว่างทำงานร่วมกัน

การเรียนภาคปฎิบัติ ทั้งหมด 3 เดือนสุดท้าย

เป็นการนำความรู้ที่น้อง ๆ ได้เรียนมานั้น นำมาปฏิบัติจริงตามหน่วยงานของโรงพยาบาลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพยาบาล ช่วยดูแลผู้ป่วย เช่น ช่วยผู้ป่วยย้ายเตียง รวมถึง ช่วยประสานงานในโรงพยาบาล การฝึกภาคปฎิบัตินั้น เพื่อทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดความพร้อมในการทำงานจริง ก่อนเรียนจบจากหลักสูตรการเป็นผู้ช่วยพยาบาล

สรุป

การเรียนผู้ช่วยพยาบาลไม่ได้ยากอย่างที่น้องๆ คิด เพียงน้องๆ นั้นมีใจในการรักในงาน และมี คุณสมบัติของผู้ช่วยพยาบาล ครบตามที่ทางสถาบันกำหนด น้องสามารถเริ่มเรียนได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน ไม่ว่าน้อง ๆ จะจบระดับหลักสูตรใดมาก่อน โรงเรียนบริบาลวินวิน ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน เราพร้อมที่จะสอนน้อง ๆ ไปพร้อมกัน หากน้องๆตั้งใจเรียน ขยัน ก็สามารถเรียนจบเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้ โดยใช้เวลาเพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้น ก็สามารถมีงานที่มั่นคง และมีโอกาสเติบโตในสายงานได้ในอนาคต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง