เรียนผู้ช่วยเภสัชกร เหมาะกับใคร
/ / เรียนผู้ช่วยเภสัชกร คืออะไร? หลักสูตรระยะสั้น เรียนกี่เดือน เหมาะกับใครบ้าง?

เรียนผู้ช่วยเภสัชกร คืออะไร? หลักสูตรระยะสั้น เรียนกี่เดือน เหมาะกับใครบ้าง?

ปัจจุบันการเรียนผู้ช่วยพยาบาล ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ฉลาดในการเลือกประกอบวิชาอาชีพ ในสายงานสุขภาพ โดยเฉพาะท่านที่สนใจอยากทำงานในแผนกยา ตามโรงพยาบาล, ร้านขายยา และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับยา เนื่องจากการ เรียนผู้ช่วยเภสัชกร นั้น เรียนจบง่าย มีงานรองรับ และที่สำคัญมีรายได้มั่งคง ว่าแต่เรียนไปแล้ว จบมาทำงานอย่างไรบ้าง สามารถเรียนได้ที่ไหน วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกันค่ะ

สารบัญเนื้อหา


ผู้ช่วยเภสัชกร คือ

ผู้ช่วยเภสัชกร หรือเรียกสั้นๆว่า PA : Pharmacist Assistant คือบุคคลที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านยา เช่น การแบ่งกลุ่มยา ผลอันตรายจากการใช้ยา เป็นต้น ทำหน้าที่ช่วยเหลืองานเภสัชกร ตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยา และยังทำหน้าที่ในการช่วยในการดำเนินจัดจ่ายยา จัดอุปกรณ์ จัดเก็บ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานั่นเอง

ผู้ช่วยเภสัชกร มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

ผู้ช่วยเภสัชกร หลัก ๆ จะทำหน้าที่ ช่วยเหลือเภสัชกรในงานด้านเภสัชกรรม หรือ ยา ตามหน่วยงานต่าง ๆ ของแผนกยา ไล่ไปตั้งแต่ การจัดจำหน่ายยา บริการให้ความรู้และแนะนำยาเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ จัดอุปกรณ์ จัดเก็บ และงานที่เกี่ยวกับเวชภัณฑ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ของเภสัชกร ซึ่งเป็นการช่วยงานที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนมากจนเกินไป

ผู้ช่วยเภสัชกร ทำงานที่ไหนได้บ้าง

หลังจากเรียนหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรจบแล้ว ผู้เรียนสามารถเลือกทำงานได้ตามความสนใจของผู้เรียน ทั้งในหน่วยงานตามโรงพยาบาลที่เปิดรับทั่วประเทศหรือสามารถทำงานตามร้านขายยาต่างๆ เช่น ร้านขายยาเภสัช เป็นต้น และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายยา

เรียนผู้ช่วยเภสัชกร มีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง

1. การเรียนการสอนภาคทฤษฎี

ในการเรียนผู้ช่วยเภสัชกร จะสอนภาคทฤษฎี 3 เดือนแรกก่อน โดยเนื้อหาที่ผู้สมัครจะได้เรียนได้แก่ การเรียนพยาบาลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับยา เช่น การแบ่งกลุ่มยา , การออกฤทธิ์ของยา, อันตรายของการใช้ยา, การจัดยาตามใบสั่งแพทย์ตลอดจนการจัดเก็บยา เป็นต้น หลังจากนั้นจะมีการวัดระดับความพร้อมเพื่อเข้าสู่ภาคปฏิบัติในเดือนถัดไป

2. การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

ในการเรียนผู้ช่วยเภสัชกร จะฝึกลงมือปฏิบัติจริงหลังจากผู้สมัครได้สะสมความรู้จากภาคทฤษฎีมาแล้ว เป็นการฝึกปฏิบัติจริง ตามหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตามโรงพยาบาลแผนกยาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเชี่ยวชาญและพร้อมสำหรับการทำงานจริง หลังเรียนจบหลักสูตร

ผู้ช่วยเภสัชกร เงินเดือนเท่าไหร่

เงินเดือนเริ่มต้นสำหรับผู้ช่วยเภสัชกร เริ่มต้นอยู่ที่ 9,000- 15,000 บาท และรายได้นี้ยังไม่รวมถึงสวัสดิการที่ผู้สมัครจะได้รับ ทั้งนี้ฐานเงินเดือนยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์และหน่วยงานที่ผู้เรียนเลือกสมัคร

เรียนผู้ช่วยเภสัชกร ที่ไหนดี

สำหรับหลักสูตรการเรียนผู้ช่วยเภสัชกร สามารถเลือกเรียนได้ที่ โรงเรียนวินวินบริบาล เป็นสถาบันที่เรียนง่าย จบไว้ ภายใน 6 เดือน ทั้งยังมีการเรียนการสอนที่ครบครัน หลักสูตรที่ทันสมัยต่อผู้เรียน มีให้เลือกเรียนหลากหลายหลักสูตรสำหรับผู้เรียน โดยเฉพาะหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร เรียนจบหลักสูตร มีใบประกาศนียบัตรรองรับสำหรับหางานโดยเฉพาะ

หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร ระยะสั้น เรียนกี่เดือน เหมาะกับใครบ้าง?

หลักสูตรระยะสั้น ใช้เวลาเรียน 6 เดือน เรียนตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เหมาะสำหรับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ว่างงาน ที่มีความสนใจอยากจะเป็นผู้ช่วยเภสัชกร ซึ่งผู้เรียนเอง มีเวลามากพอที่จะเรียนตามหลักสูตรนี้ เนื่องจากหลักสูตรนี้ ได้ถูกออกแบบมาให้เรียนได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวัน

สมัครเรียนผู้ช่วยเภสัชกร ต้องทำอย่างไรบ้าง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย – หญิง
 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6, กศน , ปวช , ปวส และป.ตรี
 • ไม่มีรอยสัก
 • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านสังคมและมนุษย์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • มีความเข้าอกเข้าใจและรับฟังผู้อื่น
 • มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพยาบาล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักในงานบริการ

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ (ชุดสุภาพ)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (บิดา+มารดา) 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (บิดา+มารดา) 1 ฉบับ

ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรนั้น จะมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าก่อนเรียน ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 15,000 บาท
 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 35,000 บาท

อื่น ๆ เช่น ค่าที่พัก และค่าอยู่ค่ากิน หากผู้เรียนต้องการพักอยู่หอนอกสถาบัน

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับการ เรียนผู้ช่วยเภสัชกร ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรน่าที่เรียนและนำไปประกอบวิชาชีพเป็นอย่างมาก มีโอกาสได้งานหลังเรียนจบทันที แถมยังมีรายได้ที่มั่นคงเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัคร การเรียน โรงเรียนวินวินบริบาล จึงสามารถตอบโจทย์สำหรับผู้สนใจอยากทำงานสายสุขภาพ แผนกเกี่ยวกับยา ตามหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง