บริการจัดหาคนดูแลที่บ้าน

  • ดูแลผู้สูงอายุ/เด็ก/ผู้ที่ต้องการการดูแลพิเศษ
  • จัดหาคนดูแลให้เร็วที่สุดภายใน 8 ชั่วโมง
  • มีประสบการณ์ดูแลมามากกว่า 2,000 เคส
  • ก่อตั้งโดยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพ และนักโภชนาการอาหาร

แพ็คเกจค่าบริการ

*เงื่อนไขอาจมีการปรับเปลี่ยนตามลักษณะของการดูแล

ผู้ดูแล (CG)


15,000-18,000บาท/เดือน

ผู้ช่วยพยาบาล (NA/PN)


15,000-25,000บาท/เดือน

พยาบาลวิชาชีพ (RN)


25,000-35,000บาท/เดือน

บริการอื่นๆ ของเราที่บ้าน

มากกว่า 2,000 ครอบครัวที่ไว้วางใจใช้บริการ

ไลน์ติดต่อสำหรับหาผู้ดูแล