• เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3, กศน. ม.3, ม.6, กศน. ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 • รักในอาชีพทางด้านการพยาบาลและการบริการ

เอกสารในการสมัครเรียน

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

วิธีการสมัครเรียน

 • เลือกหลักสูตรที่สนใจ
 • ยื่นใบด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
 • เลือกช่องทางชำระค่าเรียน ด้วยตนเอง / โอนเงิน / ผ่อนชำระบัตรเครดิต
 • แจ้งการชำระเงิน กรณีโอนผ่านธนาคาร
 • หรือติดต่อโดยตรงผ่านช่องทาง( Faceboo, Line, เบอร์โทร)